Konsulentkurs i gruppesertifisering

Å samle flere virksomheter inn i en felles arbeidsprosess frem til miljøfyrtårnsertifisering er etter hvert en mye brukt metode i bransjeforeninger, næringsklynger og kommuner blant annet. Vi kaller dette gruppesertifisering.

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan en gruppeprosess kan bygges opp, muligheter og begrensninger i denne arbeidsmetodikken og litt om praktiske erfaringer fra gjennomførte prosesser.

Kvalifikasjonskrav:
Kurset er kun tilgjengelig for de som allerede har gjennomført konsulentkurs i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Kurssted:
Webinar

Pris:
kr. 3.500,-

Tidspunkt:
10. november, kl 08.30-15.30