Konsulentkurs

Tittel:
Konsulentkurs
Tid/Dato:
29.05 - 30.05.2018
Hvor:
Grønt Senter, Kristiansand
Kategori:

Den viktigste aktøren for å bistå en virksomhet gjennom en sertifiseringsprosess er Miljøfyrtårnkonsulentene. Forutsetningen for at en privat konsulent kan arbeide innenfor rammen av Miljøfyrtårn-ordningen, og lede miljøkartleggingen i en virksomhet, er at konsulenten er godkjent med kursbevis fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Forkunnskap:
Forutsetning for å delta på kurs er at man har formell kompetanse eller relevant erfaring innen HMS eller ytre miljø. CV sendes i forkant av kurs for vurdering til post@miljofyrtarn.no. Kurset tar kun for seg metode og verktøy, og Miljøfyrtårn forutsetter at deltakerne besitter miljø- og HMS-kompetanse fra før.

Læringsmål etter endt kurs:

  • Få grunnleggende kunnskap om ordningen, sertifiseringsmodeller og historikk
  • Få kunnskap og verktøy om det praktiske i portalen og Miljøfyrtårn
  • Forberede konsulenten på den arbeidssituasjonen de møter ute
  • Vite hvor kunnskap finnes
  • Sikre at konsulenten klarer å veilede virksomheten frem til sertifisering
  • Forstå hva virksomheter kan ha nytte av etter sertifisering
  • Økonomi i konsulentarbeidet, hvordan tjene penger, hvordan få oppdrag
  • Hva ligger i HMS

Deltaker skal være i stand til å bistå virksomhet med miljøkartlegging og miljørapportering for å innfri Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomheten for å oppnå et godt resultat.

De to partene finner sammen fram til løsninger og blir enige om tiltak for virksomheten. Løsningene på sertifiseringskriteriene beskrives i miljøkartleggingen som tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, transport, og avfall- og utslippshåndtering.

Når en virksomhet har oppfylt sertifiseringskriteriene, godkjennes de av en tredjeparts sertifisør og tildeles et treårig sertifikat.

Årlig konsulentlisens
Årlig lisens for å være konsulent er på kr 3.068,- eks. mva. per konsulent. Lisensen betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50 % rabatt gis for konsulenter som jobber i virksomheter som selv er sertifiserte.

Lisensen er knyttet til bruk av Miljøfyrtårnportalen og retten til å markedsføre seg som Miljøfyrtårnkonsulent.

Kurssted:
Grønt Senter
Odderøyveien 5, 4610 Kristiansand

Tidspunkt:
Hoveddelen av kurset går over to dager og så kommer det en oppfølgingsdag (dag 3) etter tre-fire uker. For dette kurset er dag 3 frivillig å delta på.

Hoveddel: 29.-30. mai, kl 09.00-15.30
Dag 3: 26. juni, kl 0900-1500

Pris:
Hoveddel: Kr 8.000,-
Dag 3: Kr 1.500,-

Meld deg på