Hjelp til innrapportering (mars 2024)

Tittel:
Hjelp til innrapportering (mars 2024)
Tid/Dato:
14.03.2024
Hvor:
Webinar, Teams
Kategori:
Enkeltstående virksomheter, Miljøfyrtårnansvarlig

Velkommen til webinar om Miljøfyrtårns styringsverktøy: Innrapportering!

Innen 1. april skal alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter fylle ut sine klima- og miljødata i skjemaet for innrapportering i styringsverktøyet. I tillegg skal virksomheten ha en skriftlig rutine for hvordan den innhenter data, slik at kvaliteten og sammenligningsgrunnlaget fra år til år blir best mulig.

Vi hjelper deg med forberedelsene til innrapporteringen, gjennom en timelang videokonferanse som gir deg nyttige tips og råd om:

  • Hvordan finne og åpne innrapporten
  • Hvordan fylle ut og finne riktig tall og data for de ulike miljøindikatorene
  • Hvordan bruke miljøresultatene i virksomheten for å synliggjøre prestasjoner, ved å hente ut grafer og statistikk
  • Nye indikatorer og funksjoner i rapporten
  • Tips og råd til innhold

Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2024, kl. 10.00-11.00 (nettdeltakelse)

Pris: Gratis

Webinaret gjennomføres ved bruk av Teams. Lenke sendes ut på egen e-post.

Meld deg på