Diplom-Is

Barn som spiser is

Illustrasjonsbilde – Diplom-Is