Styringsverktøy – klimaregnskap

Bilde av dame som peker på grafer på skjerm foran et møtebord med mennesker