8. mars 2019

Vegetariske alternativer

Tiltak: 

  • Tilby fullverdige vegetariske retter på menyen. Med fullverdige retter menes her at serveringsstedet tilbyr mer enn en enkel salat, for eksempel ved å ha gode vegetariske alternativer til forrett, hovedrett og dessert.
  • Gjør vegetaralternativene lokale og sesongbaserte når det er mulig.

 

Fakta/informasjon: 

Vegetarmat er et bra miljøvalg fordi produksjon av plantebasert mat slipper ut mindre drivhusgasser, krever mindre jordbruksarealer og har lavere vannforbruk enn produksjon av animalske produkter. Jordbruksarealene øker ikke i takt med befolkningsveksten, og klimaendringene fører til at vannmangel blir et økende problem. Derfor er det viktig at mat produseres mer areal- og ressurseffektivt, og en økt andel vegetarmat i nordmenns kosthold vil være positivt for miljøet.

Miljøavtrykket til vegetarmat vil også variere mellom råvarer og hvor og hvordan de er produsert. Kortreist bygg vil for eksempel slippe ut mindre klimagasser enn langreist ris, både på grunn av transportavstanden og at risproduksjonen fører til produksjon av lystgass, som er en potent klimagass, når åkrene oversvømmes av vann.

 

Les mer: