5. juli 2019

Vedlikehold av rensesystemer og oljeutskillere

Tiltak:

  • Sørg for jevnlig vedlikehold og målinger av rensesystemer, sandfang og oljeutskillere.
  • Ha faste avtaler for jevnlig tømming av oljeutskiller og oljetank.
  • Ta vannprøve av utgående vann ved hver tømming for å sikre at oljeutskilleren fungerer optimalt.

 

Fakta/informasjon:

Jevnlig kontroll, vedlikehold og tømming av rensesystemer og oljeutskillere er viktig for å sikre at de fungerer som de skal og hindrer lekkasje av olje og kjemikalier.

 

Les mer: