12. januar 2022

Varmegjenvinning

Tiltak

Varmegjenvinning fra kjølemaskiner vurderes.