20. juni 2019

Tørt/fuktig renhold

Tiltak:

  • Bruk tørt/fuktig renhold så langt det lar seg gjøre og er hygienisk forsvarlig.

 

Fakta/informasjon:

Med tørt renhold menes bruk av tørre eller impregnerte mopper og kluter fremfor rengjøring med vann og kjemikalier. Ofte gir tørre metoder like god rengjøringseffekt som våte metoder, og man reduserer bruken av kjemikalier som kan være miljø- og helseskadelige. Ved vask av vanskelige flekker og våte gulv som må vaskes med våte metoder, bør man begrense kjemikaliebruken så lenge det er hygienisk forsvarlig. For flater som krever vått renhold kan man vurdere å veksle mellom tørre/fuktige og våte rengjøringsmetoder.

 

Les mer:

Anbefalinger om renhold fra Astma- og Allergiforbundet