12. januar 2022

Tilpass rom til antall overnattingsgjester

Tiltak

Ved bruk av dobbeltrom som enkeltrom, bør det være en rutine at rommet tilpasses én bruker (ett håndkle, ett sengesett osv.)

Informasjon

Virksomheten må lage og anvende en rutine for å unngå at flere håndklær og sengesett enn nødvendig blir brukt. Medarbeiderne må kjenne, forstå og følge rutinen.