16. april 2019

Tidspunkt for varelevering

Tiltak: 

  • Vurder om varelevering og annen tungtransport på vei som skal til eller gjennom byer og andre tungt trafikkerte områder kan foregå på tidspunkter med mindre trafikk.
  • Gjennomfør vareleveringer på kvelds- og nattestid eller andre tidspunkter med lite trafikk så langt det lar seg gjøre.

 

Fakta/informasjon: 

Færre store varebiler på veiene i tungt trafikkerte perioder kan øke effektiviteten og redusere miljøbelastningen som følger av kø. For persontrafikk kan man redusere køene ved å jobbe for færre personbiler på veiene, men varetransport som må skje med bil bør heller flyttes til mindre travle tidspunkter. Særlig vareleveringer til ubemannede og nattåpne varemottak kan skje på kvelds- og nattestid.

 

Les mer: 

Varelevering kveld og natt fra Transportøkonomisk institutt