18. mars 2022

Soya

Tiltak: 

Reduser forbruket av soya til produksjon av egne produkter. Still krav om at all soya som brukes i produksjonen skal være sertifisert gjennom en ordning som stiller krav om null avskoging, det vil si enten ProTerra eller Roundtable on Responsible Soy (RTRS).

 

Bakgrunn:

Soyaplantasjer beslaglegger enorme arealer i Sør-Amerika. Produksjon av soya er derfor blant de største truslene mot regnskogen i denne verdensdelen. Norge importerer årlig omtrent én million tonn soya til dyrefor, hvorav 80% går til fiskefôr og resten til husdyr. For å redusere presset på regnskogen i Sør-Amerika, bør norske forbrukere og virksomheter jobbe for å redusere soyaforbruket og legge press på leverandører om å finne alternativer til soya. Les mer om problemet med soya på Regnskogfondets nettsider.

Så godt som all soya som selges til Norge er sertifisert gjennom ordningene ProTerra eller RTRS, som skal garantere at soyaen ikke er genmodifisert eller bidrar til avskoging. Sertifiseringsordningene har mange gode krav, men er også kritisert for at enkelte grader av sertifiseringen mangler åpenhet. Selskapene som produserer avskogingsfri soya er også ofte involvert i produksjon av ikke-sertifisert soya som kan selges til andre markeder. Det hjelper ikke å kjøpe soya fra avskogingsfrie områder hvis man kjøper den fra en leverandør som også handler med store mengder soya som ikke følger de samme kravene til bærekraftig produksjon.

Derfor bør virksomheter som kjøper inn soya kun kjøpe fra leverandører som ikke er knyttet til avskoging eller brudd på menneskerettigheter i noen deler av sin verdikjede. Virksomhetene bør også kreve at soyaen som brukes stammer fra produsenter som gir innsyn i hele produksjonsleddet.

Sertifisert soya må være sporbar for å sikre at den ikke bidrar til avskoging. ProTerra har en kategori som er sporbar, mens RTRS har også Credits som ikke kan spores. Hvis man ønsker kan man gjerne kjøpe Credits i tillegg, men ikke som erstatning til sporbar soya.

Soya brukes også til vegetabilske matvarer, blant annet i en rekke vegetariske og allergivennlige produkter. Soya er en næringsrik råvare med mange gode egenskaper til bruk i menneskemat. Bruk av soya til menneskemat er svært mye mer ressurseffektivt enn å bruke soyaen som dyrefôr. Oppdrettslaks fôret opp på soya spiser fem ganger mer menneskemat enn den gir, og for husdyr er tallene enda høyere. Et skifte der en større andel av soyaen som produseres går til menneskemat kunne redusert behovet for økt soyaproduksjon. Soyaen som brukes til menneskemat stammer ofte fra Europa og Nord-Amerika, og bidrar dermed ikke til avskoging av tropisk regnskog. Importører bør likevel forsikre seg om at soyaen som importeres har bærekraftig opphav, uansett hva soyaen skal brukes til. Dette blir særlig viktig når etterspørselen etter vegetariske produkter øker.

Les mer i Miljøfyrtårns faktaark om naturmangfold.