5. september 2019

Smittefarlig avfall

Tiltak:

  • Sorter smittefarlig avfall i egne, sikre beholdere.
  • Husk å skille mellom smittefarlig avfall og miljøfarlig avfall, og ha separate risikobeholdere til dette.

 

Fakta/informasjon:

Smittefarlig avfall defineres som avfall fra medisinsk behandling som inneholder levedyktige mikroorganismer eller toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Smittefarlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, og må håndteres separat og leveres til godkjent destruksjon.

Miljøfarlig avfall er avfall som inneholder miljøgifter som kan skade mennesker, skade andre levende organismer eller forurense vann og jord. For tannlegekontorer er kvikksølvholdig amalgamavfall det mest betydelige farlige avfallet, men avfall fra fotokjemikalier og røntgen klassifiseres også som farlig avfall.

 

Les mer:

Informasjon fra Norsk Gjenvinning om smittefarlig avfall: https://www.norskgjenvinning.no/tjenester/avfallstyper/medisinsk-avfall/smittefarlig-avfall/