4. juli 2023

Slått/plenklipp

Tiltak:

Utsett kantslått/plenklipp i artsrike områder til blomsterplanter er ferdige med blomstring. Gjelder ikke områder med høy forekomst av fremmede arter.

 

Fakta/informasjon:

Å utsette kantslått og plenklipp bidrar til at pollinerende insekter får bedre mattilgang. Det er også viktig for at blomsterplanter får spredd seg videre, noe som er spesielt viktig i områder med sjeldne arter.

I områder med mye skadelige, fremmede plantearter bør bekjempelse av disse prioriteres.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om naturmangfold