4. juli 2023

Sjekkliste for vedlikehold

Tiltak

Vedlikehold av kjøretøyet er kritisk for å opprettholde effektivitet i transporten. En enkel sjekkliste kan være med å sikre dette i den daglige driften i tillegg til det øvrige serviceopplegget og EU-kontroller.

Noen sjekkpunkter kan være:

  • Partikkelfilter – rengjøres jevnlig for å unngå utslipp av skadelige gasser.
  • Trykkluftsystem – sjekk for lekkasjer slik at kompressor ikke trenger å jobbe unødig.
  • Akslinger – sjekk at de er justert riktig i henhold til hverandre for å unngå unødig motstand, økt drivstofforbruk og dekkslitasje.
  • Dekk – sjekk lufttrykk for å unngå unødig rullemotstand og økt drivstofforbruk og dekkslitasje.