14. mars 2019

Servietter, poser og sugerør

Tiltak: 

  • Etabler en rutine der de ansatte spør før de legger ved servietter, putter i pose, gir ut sugerør eller gir ut andre engangsartikler.
  • Gjør bæreposen mindre tilgjengelig for kunden eller tilby gjenbruksnett.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. Å spørre kunden før man gir ut engangsartikler er en enkel måte å unngå unødvendig avfall, og det kan også være økonomisk lønnsomt for virksomheten.