18. mars 2019

Produktvalg

Tiltak

  • Velg produkter med god kvalitet og lang levetid.
  • Reparer og vedlikehold produktene fremfor å kjøpe nytt.

 

Fakta/informasjon

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Når man velger produkter av god kvalitet som varer lenge, reduserer man avfallsmengden og behovet for produksjon av nye varer. På denne måten sparer man mye naturressurser, og man reduserer energibruken og forurensingen knyttet til produksjon og transport av nye varer. Produkter av god kvalitet kan være dyrere enn andre alternativer, men i lengden lønner det seg også økonomisk å velge god kvalitet siden tingene varer lenger.

 

Les mer

Artikkel om sirkulærøkonomi fra Forskning.no (2018)