3. juli 2023

Post og emballasje

Tiltak

Som virksomhet kan du være med å både bidra til en mer effektiv transport og redusert avfall dersom du pakker posten din riktig.

  • Bruk bare emballasje som har miljømerke. Det betyr at det er nedbrytbart, produsert av gjenvunnet materiale og kan resirkuleres.
  • Oppmuntre dine kunder til gjenbruk eller gjenvinning av emballasjen. Send med en lapp som forteller hvordan de gjør dette.
  • Velg riktig fyllmateriale, både fra et bærekraftperspektiv og for det du skal sende.
  • Fokuser mindre på papp versus plast, men mer på at alt du velger skal være produsert av gjenvunnet materiale, nedbrytbart og kunne gjenvinnes.
  • Pakk riktig mengde varer i hver eske, og bruk egnet størrelse for innholdet. Unngå unødvendig luft i esken.
  • Ikke bruk for mye tape og strekkfilm. En stripe er nok, og for mye tape gjør det vanskelig å gjenvinne emballasjen.
  • Esker som ikke lenger egner seg til å sende varer i, kan du gjenbruke til fyllmateriale.
  • Velg esker av god kvalitet, de er ofte sterkere og kan gjenbrukes flere ganger. Esker med smartfunksjoner sparer deg for moment i pakkeprosessen, du sparer tid.

 

Takk til Bring for gode tips som gjør posten grønnere.