14. mars 2019

Plastpremier

Tiltak: 

  • Bruk alternativer til premier av plast til barn. Gi alternativer av god kvalitet og/eller forbruksvarer som fargeblyanter og liknende.

 

Fakta/informasjon: 

Mange av dagens miljøutfordringer er knyttet til forbruk og vareproduksjon. Å gi bort færre unødvendige ting vil både redusere utslippene knyttet til produksjonen, og det vil redusere avfallsmengden. Å gi forbruksvarer som kunden ville kjøpt uansett som gave er et bedre alternativ for miljøet. Dette er en enkel måte å redusere avfallsmengden på, noe som er det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall.