6. august 2019

Palleknuser

Tiltak:

  • Skaff en palleknuser til å kverne opp ødelagte trepaller dersom virksomheten har mye av dette, og send flisene til gjenvinning.
  • Engangspaller kan leveres til gjenbruksfirmaer.

 

Fakta/informasjon:

Hvis en virksomhet har mye paller eller annet treavfall som ikke kan gjenbrukes, kan en palleknuser komprimere det så behovet for og kostnadene knyttet til transport av avfallet reduseres betraktelig. Knust avfall kan også lettere gjenvinnes, for eksempel til pellets til fyring.