18. mars 2019

Opplæring i matsvinn

Tiltak: 

Tilby ansatte opplæring/veiledning i hva matsvinn er og hvordan man kan redusere det.

Tilby ansatte opplæring/veiledning også i hva som er underutnyttede matressurser i Norge, og hvordan man kan redusere skjult matsvinn ved å slike råvarer.

 

Fakta/informasjon: 

Myndighetene og matvareindustrien definerer matsvinn som «alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunkt når dyr og planter er slaktet eller høstet». I Norge genereres 85 kg matsvinn per person gjennom et år, hvorav 40 kg hos forbrukerne, og klimagassutslippene forbundet med matsvinn tilsvarer en fjerdedel av utslippene fra personbiltransporten i Norge. Derfor er det gode miljømessige, etiske og økonomiske grunner til å redusere matsvinnet. Det kan enkelt gjøres gjennom bedre planlegging og økt kunnskap om holdbarhet og oppbevaring.

I tillegg til matsvinnet går rundt 30 000 geitekillinger, 3 millioner høner, 70 000 tonn innmat, og mange tusen tonn snåle grønnsaker og spiselig korn, som bygg og havre, til andre formål enn menneskemat – slik som destruksjon, nedpløying og dyrefôr. Dette er underutnyttede matressurser, og faller utenfor matsvinndefinisjonen, men ved å få slik mat i bruk får man omtrent like gevinster som ved matsvinnreduksjon.

 

Les mer: