Nettsider for bærekraftsundervisning

Tiltak:

Ta i bruk ulike undervisningsnettsider med undervisningsopplegg om bærekraft.

 

Les mer:

Global skole
En digital samling undervisningsressurser på globale utviklingsspørsmål for grunnskolen og videregående skole.

• LOOP Miljøskole: www.miljøskole.no
Gratis undervisningsopplegg om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. Materiellet finnes på bokmål og nynorsk, og for alle alderstrinn.

• Klimavakten: www.energiogklima.no/klimavakten
Oppdatert kunnskap om klimaendringer og energiomstilling.

• Energiutfordring – Enova: www.enovasenergiutfordring.no
Digitalt læringsverktøy fra Enova tilpasset 5.–7. trinn. Gjennom et ferdig laget undervisningsprogram vil elevene få grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Undervisningen er laget med fokus på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden.

• FN-sambandet: www.fn.no/Undervisning
Aktiviteter og undervisningsopplegg om FN og verden vi lever i.

• Klimafilm: www.kunnskapsfilm.no/series/klimafilm
Filmer og tilhørende ressurser med oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klima. For elever og lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole.

• Miljølære: www.miljolare.no
Et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder.

• Miljøagentene – barnas miljøvernorganisasjon: www.miljoagentene.no

• Naturfagsenteret: www.naturfagsenteret.no
Undervisningopplegg og informasjonsmateriale for barnehage, grunnskole og videregående skole. Se f.eks. Naturfagssenterets rapport KIMEN 1/15: Utdanning for bærekraftig utvikling.

• Skolesidene til 2°C: https://energiogklima.no/to-grader/skole/
Undervisningsopplegg for VG1 i naturfag, samfunnsfag og geografi.

• Operasjon nullutslipp –
2018-utgaven av magasinet 2°C retter seg spesielt mot elever i videregående skole. Skolene kan bestille magasinet på tograder.no og få klassesett gratis tilsendt.

• Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) –  www.rorg.no/RORG_samarbeidet/Skole__UBU_/index.html
En samleside utarbeidet av RORG-samarbeidet (RammeavtaleORGanisasjoner).

• Klimaskolen fra Oslo kommune – https://www.klimaskolen.no/
Undervisningsopplegg, oppgaver og aktiviteter om klima om miljø laget i forbindelse med at Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019. For alle trinn i grunnskolen og på videregående skole.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *