19. juni 2019

Nettsider for bærekraftsundervisning

Tiltak:

Ta i bruk ulike undervisningsnettsider med undervisningsopplegg om bærekraft.

 

Les mer:

 • Global skole – En digital samling undervisningsressurser på globale utviklingsspørsmål for grunnskolen og videregående skole.
 • LOOP Miljøskole – Gratis undervisningsopplegg om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. Materiellet finnes på bokmål og nynorsk, og for alle alderstrinn.
 • Klimavakten – Oppdatert kunnskap om klimaendringer og energiomstilling.
 • FN-sambandet – Aktiviteter og undervisningsopplegg om FN og verden vi lever i.
 • Klimafilm – Filmer og tilhørende ressurser med oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klima. For elever og lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole.
 • Miljølære – Et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som kan gjennomføres i skolens nærområder.
 • Miljøagentene – barnas miljøvernorganisasjon
 • Naturfagsenteret – Undervisningopplegg og informasjonsmateriale for barnehage, grunnskole og videregående skole. Se f.eks. Naturfagssenterets rapport KIMEN 1/15: Utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Skolesidene til 2°C – Undervisningsopplegg for VG1 i naturfag, samfunnsfag og geografi.
 • Operasjon nullutslipp – 2018-utgaven av magasinet 2°C retter seg spesielt mot elever i videregående skole. Skolene kan bestille magasinet på tograder.no og få klassesett gratis tilsendt.
 • Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) – En samleside utarbeidet av RORG-samarbeidet (RammeavtaleORGanisasjoner).
 • FNs side for sammenlikning av land – et verktøy der man kan sammenlikne blant annet befolkning, fattigdom, klima og utdanning i ulike land.
 • Klimaskolen fra Oslo kommune – Undervisningsopplegg, oppgaver og aktiviteter om klima om miljø laget i forbindelse med at Oslo var Europas miljøhovedstad i 2019. For alle trinn i grunnskolen og på videregående skole.

Privacy Preference Center