11. mars 2019

Miljøvennlig varetransport

Tiltak: 

  • Planlegg inn- og utgående varetransport på en miljøvennlig måte.
  • Opprett avtaler med vareleverandører og transportører om miljøvennlige leveranser, som sampakking, faste leveringsdager, faste hentedager og liknende.
  • Samle opp alle varebestillinger fra samme leverandør i én felles leveranse for å spare emballasje og antall kjørte kilometer.

 

Fakta/informasjon: 

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler er nesten like store som utslippene fra persontransport, så å redusere disse utslippene er et godt miljøtiltak. God planlegging av varetransport kan sørge for felles leveranser som øker lastutnyttelsen på kjøretøy, og fører til at færre kilometer blir kjørt med tungtransport.

 

Les mer: