17. september 2020

Miljøvennlig drift av småbåthavner

Tiltak:

Dersom virksomheten har ansvar for småbåthavner, enten direkte via egen drift eller indirekte via leietakere/operatører, benytt Miljødirektoratets veileder til miljøvennlige småbåthavner til å ytterligere forbedre miljøprestasjonene til disse.

 

Fakta/informasjon:

Sertifiserte havner som har ansvar for småbåthavner skal innføre en rekke tiltak for å redusere miljøpåvirkningene fra småbåthavner gjennom sertifiseringen. For ytterligere å forbedre miljøprestasjonen til en småbåthavn kan flere tiltak vurderes.

Les mer om hva dere kan gjøre for å redusere forurensninger relatert til bruk og vedlikehold av båter i publikasjonen «Miljøvennlige småbåthavner» fra 2018.