7. mars 2024

Miljøpedagogisk undervisningsmateriell for skoler

Tiltak

  • Bruk Miljøfyrtårns miljøpedagogiske materiell i undervisningen, på aktivitets- og/eller fagdager.

Oppleggene er fordelt på temaene avfall og ombruk, mat og matsvinn, transport og naturmangfold, er tilpasset ulike klassetrinn og kan inkluderes i flere fag.

Fakta/informasjon

Ved å inkludere elevene i miljøarbeidet er skolen med på å stimulere til nysgjerrighet, engasjement og bevissthet rundt miljøspørsmål og bærekraft.

Les mer

  • Oversikt over undervisningsmateriell for skoler.