7. mars 2024

Miljøpedagogisk opplegg for barnehager

Tiltak

  • Bruk Miljøfyrtårns miljøpedagogiske opplegg i årsplanen.

Oppleggene er fordelt på temaene avfall og ombruk, mat og matsvinn, transport og naturmangfold.

Fakta/informasjon

Ved å inkludere barna i miljøarbeidet er barnehagen med på å stimulere til nysgjerrighet, engasjement og bevissthet rundt miljøspørsmål og bærekraft.

Les mer