3. mars 2023

Merking av vinduer

Tiltak: 

Merk vinduer for å unngå at fugler kolliderer med dem. Merking kan gjøres med klistremerker, folie eller penn med ultrafiolett filter.

 

Fakta/informasjon

Det er estimert at kollisjon med vinduer tar livet av mer enn 10 millioner småfugl årlig, bare i Norge.

En av de mest effektive måtene å unngå at fugler kolliderer med vinduer, er å merke dem. Dette kan gjøres ved å plassere klistremerker, folie eller lignende på vinduene. Merking bør gjøres på utsiden av vinduene for å ha effekt. Merking av vinduer med penn med UV-filter er også effektivt, da UV-merkene er synlige for fugler, men ikke for mennesker.

Fugler kan kollidere med alle typer vinduer, men noen typer vinduer er mer utsatt enn andre. Dette gjelder spesielt store vinduer og vinduer som reflekterer. Vinduer som ligger nær trær og annen vegetasjon er også utsatt.

Les mer i denne saken fra Forskning.no (2023)