20. mars 2019

Matvareopplæring

Tiltak: 

  • Inkluder barna i matlagingen, og lær dem om råvarenes opprinnelse, hvordan man bruker dem godt, og hvordan man forebygger matsvinn. En gruppe barn av gangen kan for eksempel være med på planlegging, innkjøp, matlaging og rydding.
  • Ha fokus på bruk av økologisk, egendyrket, egenhøstet, sesongbasert og lokalprodusert mat.
  • Ha fokus på råvarene som ofte blir til overs i det norske matsystemet, slik som at når man produserer egg og geitost, så kommer det hønsekjøtt og kjekjøtt med på kjøpet og at skeive gulrøtter er like gode som rette.

 

Fakta/informasjon: 

Å involvere barna i matlagingen skaper en interesse for mat, og gjør at barna vil spise opp maten. Det er også en fin anledning til å snakke med barna om mat, god bruk av matressurser og hvorfor vi må redusere matsvinnet. Selv om matproduksjon er helt nødvendig, er det mye matproduksjon som fører til stor miljøbelastning på grunn av energiforbruk, vannforbruk, klimagassutslipp, forurensning og arealbruk. Derfor er det viktig å lære barna hvor maten kommer fra, og fokusere på hva man kan gjøre for å ikke kaste mat.

 

Les mer: