9. juli 2019

Materialbruk i programfag

Tiltak:

  • Ha fokus på å bevisstgjøre elevene på mengden materialer de bruker i ulike programfag.
  • Reduser materialbruken og bruk overskuddsmaterialer i andre prosjekter.

 

Fakta/informasjon:

I yrkesfaglige studieretninger og i andre praktiske fag bør læreren fokusere på hvordan man reduserer svinn og utnytter materialene best mulig. I tillegg bør fagene fokusere på hvordan overskuddsmaterialer kan brukes til andre ting, selges, gis bort eller gjenvinnes.