11. mars 2019

Mat laget fra bunnen

Tiltak: 

Lag mest mulig mat fra bunnen av.

 

Fakta/informasjon: 

Hensikten med dette tiltaket er å bevisstgjøre kjøkkenet så de gjør gode valg med hensyn på produkter, mengdeberegning, matsvinn og liknende. Å lage mat fra bunnen av gir rom for kreativitet og gjenbruk, samtidig er det økonomisk gunstig.