18. mars 2019

Markedsmateriell

Tiltak: 

  • For virksomheter som sender ut papirbasert markedsmateriell, reduser mengdene til et absolutt minimum.
  • Sørg for at produktkataloger og tidsskriftabonnementer mottas mest mulig elektronisk.
  • Sørg for å ikke motta uadressert reklame.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Å unngå å produsere og å distribuere unødvendig papiravfall er et enkelt og økonomisk miljøtiltak.