4. juli 2023

Lokale råvarer

Tiltak:

  • Prioriter mat som er produsert og bearbeidet i Norge. Kjøp gjerne direkte fra lokale produsenter i nærområdet.
  • Unngå mat som er fraktet med fly.
  • Bruk mer grønnsaker og kornsorter som det er mulig å dyrke i Norge for å bidra til økt etterspørsel av norske, plantebaserte råvarer. Eksempler: Havre, bygg, rotgrønnsaker, poteter, kålvekster og frukt i sesong.
  • Vær bevisst på opphav og produksjonsvilkår til langtransportert mat.

 

Fakta/informasjon:

Innkjøp av kortreist mat støtter lokale produsenter og arbeidsplasser. Å etterspørre mer grønnsaker og korn som det er mulig å produsere i Norge kan bidra til å øke etterspørselen etter norskprodusert korn og grønt, noe som er viktig for selvforsyning og bærekraftig matproduksjon i Norge. Grønnsaker dyrket på friland i Norge, som poteter, rotgrønnsaker, løk og kålvekster, er også noe av det mest klimavennlige vi kan spise.

Et vanlig argument for kortreist mat, er at man reduserer transportutslippene ved å unngå mat som må transporteres langt. Transport utgjør ikke mer enn omtrent 6 % av de totale klimagassutslippene knyttet til matproduksjon globalt, så hva slags mat man velger har mye mer å si for klimaet enn hvor langt den har blitt fraktet. Ved å velge lokalprodusert mat unngår man likevel å kjøpe importert mat som kan ha store miljøutfordringer i andre land. Det er også i tråd med FNs mål om å sikre matproduksjon på lokale ressurser.

 

Les mer: 

Miljøfyrtårns faktaark om bærekraftig mat