11. juli 2022

Levende jord

Tiltak:

Jobb for å bygge en sunn, levende jord ved å tilrettelegge for mikroorganismer og andre jordlevende organismer i anleggsprosjekter og forvaltning av grøntområder. Tiltak som kan gi en mer levende jord kan være tilføring av organisk materiale, grønngjødsling, redusert jordbearbeiding og jordpakking og plantevariasjon.

 

Fakta/informasjon: 

En sunn jord med gode forhold for jordlevende organismer, gir en jord med god struktur og høyt humusinnhold, som igjen gir god plantevekst og friske planter. Ved å tilrettelegge for en sunn jord, kan man dermed redusere behovet for mineralgjødsel og kjemiske plantevernmidler.