4. juli 2023

Lagerstyring

Tiltak

God lagerstyring er positivt for både kunden og virksomheten, økonomien og miljøet. Potensial ved god lagerstyring er bedre vareflyt, færre varemottak, høyere effektivitet, mindre overtid, bedre leveringssikkerhet og mindre svinn.

Effektene fra god lagerstyring kan være:

 • forhindre utslipp (til jord, luft eller vann)
  • fra varene på lager
  • selve driften av lageret
  • inn- og utgående transport
 • forhindre svinn
  • brekkasje
  • utgått på dato
  • utgått av sortiment
  • feilplukk/feilsendinger m.m.).
 • arealeffektivisering
 • ekspedisjonstid
  • lasting/utsendelse
  • lossing/varemottak
  • pakking/ompakking
 • energistyring
 • arbeidsmiljø