8. juni 2021

Kompost i barnehage

Tiltak: 

  • Komposter organisk avfall (matavfall, avfall fra inneplanter og hageavfall) på eget område.
  • Innekompostering med meitemark enkelt, luktfritt og gøy for barna.

 

Fakta/informasjon:

Kompostering av mat- og hageavfall reduserer avfallsmengden, og det produserer jord eller gjødsel av høy kvalitet som kan erstatte jord kjøpt på hagesenter. Det finnes mange typer kompost, og det kan gjøres i både stor og liten skala, av kun hageavfall eller med matavfall, ute eller inne. Husk at kompostering av matavfall må skje i tette beholdere for ikke å tiltrekke seg mus, rotter eller andre uønskede dyr.

 

Les mer: