25. august 2021

Kjøretøy

Tiltak

  • Sammenlign innkjøp av potensielle kjøretøy:
    • Utslipp av CO2 og NOx (nitrogenoksider)
    • Livssykluskostnader: Vedlikehold, reparasjoner og utskiftning av deler
    • Energiforbruk
    • Motorstøy
  • Sjekk Vegvesenets nybilvelger for å se hvordan forskjellige biler oppfyller kravene