6. mars 2019

Kjøl/frys

Tiltak:

  • Kontroller at kjøle- og fryseromsdører er tette, og at pakninger er i orden og dørene justert riktig.
  • Kontroller at eventuelle plaststrimler i døråpning på fryserom er i orden.
  • Sørg for at kjøle- og frysedisker som ikke har dører har nattgardin som trekkes over utenom åpningstidene.
  • Sørg for at det er overdekking/dører på «frysebrønner» på dagtid.
  • Rengjør plug-in-kjøl og frysedisker to ganger i året.
  • Lag rutiner for smelting av is fra fiskedisk, uten bruk av varmtvann.
  • Bytt eventuelt ut gamle, energikrevende kjøle- og fryseskap med moderne varianter med lavt strømforbruk.

 

Fakta/informasjon: 

Kjøleskap og frysere som står åpne eller ikke er tette får tilført mye varme utenfra, noe som gjør at de bruker mer energi enn nødvendig på å kjøle seg ned. Å sørge for at kjøleskap og frysere fungerer effektivt er en enkel måte å effektivisere energibruken, og det er hensiktsmessig både økonomisk og miljømessig. Selv om mye av Norges energiproduksjon stammer fra fornybare, klimavennlige kilder, så er ren energi en begrenset ressurs. Mange av Norges vassdrag er allerede utbygd, og nye vannkraftutbygginger fører til naturinngrep og miljøbelastninger. Norge er en krafteksportør, så den fornybare energien vi produserer, men ikke bruker selv kan eksporteres til andre land med lavere dekningsgrad av fornybare energikilder. Mye av vårt energibehov som i dag dekkes av fossil energi vil i fremtiden måtte erstattes av fornybar energi. Derfor er det viktig at energien som produseres brukes så effektivt som mulig.