9. juli 2019

Kjemikaliebruk i kjemiforsøk

Tiltak:

  • Gjør kjemiforsøk i mikro-format for å bruke mindre farlige kjemikalier.

 

Fakta/informasjon:

Farlige kjemikalier er kjemikalier som kan medføre helse-, miljø- eller brannfare. Farlig avfall på avveie kan føre til at miljøgifter spres i naturen, så av miljø- og sikkerhetsgrunner bør man begrense bruken og utføre forsøk i mikro-format når det lar seg gjøre.