4. juli 2023

Kapasitetsutnyttelse/fyllingsgrad

Tiltak

Kostnadsdriveren med høyest påvirkning på pris er fyllingsgrad. Ved å øke fyllingsgraden fra 30 % til 50 % på ruter med lav fyllingsgrad, kan kostnaden for transport reduseres med 9,4 %.

Transportprisen påvirker kapasitetsutnyttelsen. Dersom transportkjøper har en fast pris vil en dårlig utnyttet bil gi tap for transportør, noe som gir transportøren et incentiv til å øke effektiviteten. Betaler man derimot en turpris vil risikoen flyttes fra transportør til kjøper, da en dårlig utnyttet bil vil gi kjøper en høy pris per tonn mens det ikke har noen betydning for transportøren.

 

Les mer

TØI: Utvikling i transportanalyser, kapasitetsutnyttelse og miljø for godsbiler