19. oktober 2022

Isoler rør og kompressorer

Tiltak

Isoler varme rør og annet varmt utstyr (f.eks. kompressorer) for å redusere varmetap.