30. august 2023

Informasjonsfilm om asbest

Tiltak:

Sørg for at ansatte som risikerer å utsettes for asbest får god informasjon om temaet. Bruk gjerne filmen «Bitte små biter» fra Forum for Miljøkartlegging og Asbestforum.

Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=g1xA5TiiYYg

 

Fakta/informasjon:

Asbest har vært forbudt å benytte i bygg siden 1986. Allikevel eksponeres arbeidstakere i byggfag, daglig. Helsemyndigheter i mange land frykter en «tredje bølge» med krefttilfeller. «Tredje bølge» er alle arbeidstakere som mangler kunnskap om asbest, som også i dag kan bli eksponert for asbeststøv, og som ikke beskytter seg.

For første gang er det produsert en informasjonsvideo om asbest. Denne er ment for alle i byggfag og er ment å gi informasjon om hva asbest er, hvor man kan finne asbest og hvordan man skal reagere ved mistanke.

Gjennom sin informative tilnærming og evne til å engasjere seerne, tar «Bitte Små Biter» et stort skritt mot å øke bevisstheten om asbest og bidrar til å beskytte menneskers helse og velvære.

 

Takk til Eriksen HMS for tipset!