5. august 2019

Flåtestyringssystem på nye kjøretøy

Tiltak:

  • Ha et flåtestyringssystem i nye kjøretøy som holder oversikt over sjåførens kjørestil og drivstofforbruk.
  • Sørg for at nye busser/lastebiler utstyres med utstyr som stanser motoren automatisk etter to minutters tomgangskjøring.

 

Fakta/informasjon:

Økokjøring kan redusere drivstofforbruket med 10-20% uten at sjåførene kjører mindre, og et flåtestyringssystem kan bidra til å holde oversikt over sjåførenes kjørestil. Slike teknologiske løsninger i bilene kan også måle kjøretid og hviletid på en enkel måte, og slike verktøy kan brukes til å gi god oppfølging av sjåførenes kjøreatferd.

Tomgangskjøring slipper ut klimagasser og bidrar til lokal luftforurensning og støy selv om kjøretøyet står stille. Et flåtestyringssystem som gir beskjed om at bussen/lastebilen har stått for lenge på tomgang kan hindre at tomgangskjøring blir et problem.

 

Les mer: