4. juli 2023

Fair Transport

Tiltak

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for å framheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. I tillegg til å heve kvaliteten på virksomheten så skal det gjøre det enklere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transporttjenester.

Fair Transport er et initiativ i regi av Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

 

Les mer

Fair Transport