20. mars 2019

Energiopplæring

Tiltak: 

  • Lær barna hvordan man kan bruke mindre energi (slukke lys i rom etter bruk, energieffektive lyskilder, oppvarming, bruk av varmtvann osv).
  • Ta med barna aktivt på oppfølgingen av barnehagens/skolens eget energibruk.

 

Fakta/informasjon:

For å redusere energiforbruket er bevisstgjøring om energisparing viktig. Å la barna få vite hvordan og hvorfor man sparer energi, og la dem delta i barnehagens/skolens rutiner for energioppfølging kan gjøre at barna selv får en energibevisst tankegang og blir flinkere til å spare energi.

Å bruke mindre energi og å effektivisere energibruken er hensiktsmessig både økonomisk og miljømessig. Selv om mye av Norges energiproduksjon stammer fra fornybare, klimavennlige kilder, så er ren energi en begrenset ressurs. Mange av Norges vassdrag er allerede utbygd, og nye vannkraftutbygginger fører til naturinngrep og miljøbelastninger. Norge er en krafteksportør, så den fornybare energien vi produserer, men ikke bruker selv kan eksporteres til andre land med lavere dekningsgrad av fornybare energikilder. Mye av vårt energibehov som i dag dekkes av fossil energi vil i fremtiden måtte erstattes av fornybar energi. Derfor er det viktig at energien som produseres brukes så effektivt som mulig.

 

Les mer: