11. juli 2022

En bra dag på jobb

Tiltak:

Bruk verktøyet “En bra dag på jobb” for å skape et bedre arbeidsmiljø. Verktøyet er utviklet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og er gratis, bransjetilpasset og basert på forskning.

 

https://enbradagpajobb.no/