11. juli 2022

En bra dag på jobb

Tiltak:

Bruk verktøyet «En bra dag på jobb» for å skape et bedre arbeidsmiljø. Verktøyet er utviklet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og er gratis, bransjetilpasset og basert på forskning.

 

https://enbradagpajobb.no/