18. mars 2019

Optimalisering av emballasje

Tiltak: 

  • Optimaliser bruken av emballasje på varer som selges eller sendes ut.
  • Unngå overemballering på egne leveranser, og ha tett kontakt med leverandører for å unngå overemballering på produkter for videresalg.

 

Fakta/informasjon: 

Optimal emballasjebruk betyr å tilpasse type og mengde emballasje til hvert enkelt produkt, for å sikre at produktet holder seg best mulig med minst mulig emballasje. Redusert og optimalisert emballasjebruk sparer på emballasjematerialene, kan effektivisere transport og lagring ved at produktene tar mindre plass, og det er dermed økonomisk gunstig.

Det er likevel viktig å understreke at emballasjen er der for å beskytte produktet, og redusert emballasjebruk må ikke gå på bekostning av produktets holdbarhet eller beskyttelse. Det er bedre å bruke litt mer emballasje enn at produktet ødelegges gjennom transport og lagring. Spesielt gjelder dette matvarer, siden matsvinn har større miljøpåvirkning enn å bruke litt ekstra emballasje.

Emballasjebruken kan også optimaliseres ved å gjenbruke emballasjen og å velge miljøvennlige materialer. Emballasje som kan materialgjenvinnes foretrekkes fremfor emballasje av blandingsmaterialer som må kastes i restavfallet.

 

Les mer: