14. mars 2019

Emballasje og engangsutstyr

Tiltak: 

  • Lag en plan for hvordan virksomheten aktivt skal jobbe med å redusere emballasje på egne produkter.
  • Reduser bruken av engangsutstyr som blir brukt i produksjonen, som forklær, skoposer, hansker og liknende.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv.