6. mars 2019

Elektriske apparater

Tiltak:

  • Sørg for at maskiner, utstyr og andre elektriske apparater har lavt energibruk, f.eks, ved etterspørre Energikarakter A+++.
  • Lag rutiner for å slå av elektriske apparater som f.eks. PC, PC-skjerm, printer, kaffetrakter, ladere til mobiltelefon når de ikke er i bruk.
  • Sjekk også om skjermer og PC-er programmert til å gå i dvale etter relativt kort tid.

 

Fakta/informasjon:

Energimerking av elektriske apparater er et system som skal hjelpe forbrukerne å velge elektrisk utstyr med lavt energiforbruk. Dette er en enkel måte å effektivisere energibruken når man skal investere i nytt elektrisk utstyr, noe som vil være hensiktsmessig både økonomisk og miljømessig. De elektriske apparatene bør også skrus av når de ikke er i bruk for å spare energi.

Selv om mye av Norges energiproduksjon stammer fra fornybare, klimavennlige kilder, så er ren energi en begrenset ressurs. Mange av Norges vassdrag er allerede utbygd, og nye vannkraftutbygginger fører til naturinngrep og miljøbelastninger. Norge er en krafteksportør, så den fornybare energien vi produserer, men ikke bruker selv kan eksporteres til andre land med lavere dekningsgrad av fornybare energikilder. Mye av vårt energibehov som i dag dekkes av fossil energi vil i fremtiden måtte erstattes av fornybar energi. Derfor er det viktig at energien som produseres brukes så effektivt som mulig.

 

Les mer: