24. juni 2019

Egenprodusert strøm og strøm fra fastnettet

Tiltak:

  • Bruk strøm fra fastnettet fremfor aggregater.
  • Produser strøm til arrangementet ved hjelp av solcellepaneler på tak, containere, lagerbygg og andre arealer som kan tas i bruk.

 

Fakta/informasjon:

Bruk av solenergi er en raskt voksende form for energiproduksjon, og det finnes flere eksempler på at det kan gjøres effektivt også i Norge. Øyafestivalen begynte i 2017 å drifte en hel scene ved hjelp av egenprodusert strøm samlet opp fra rigging og gjennomføring av festivalen.

Selv om elektrisitet stort sett produseres fornybart i Norge, så er ren energi en begrenset ressurs. Mange av Norges vassdrag er allerede utbygd, og nye vannkraftutbygginger fører til naturinngrep og miljøbelastninger. Norge er en krafteksportør, så den fornybare energien vi produserer, men ikke bruker selv kan eksporteres til andre land med lavere dekningsgrad av fornybare energikilder. Mye av vårt energibehov som i dag dekkes av fossil energi vil i fremtiden måtte erstattes av fornybar energi. Derfor er det viktig at energien som produseres brukes så effektivt som mulig, og det er svært nyttig om virksomheter som bruker mye strøm kan være delvis selvforsynte av fornybar energi. Likevel er strøm fra strømnettet klart å foretrekke fremfor strøm produsert av dieselaggregater.