1. juni 2021

Digital ryddedag

Tiltak: 

Vær bevisst på at det å arbeide digitalt også har en klimapåvirkning, og at denne kan reduseres.

Arranger en digital ryddedag, eller ha fokus på jevnlig opprydding i epost, filer, ubrukte apper og programmer.

 

Fakta/informasjon: 

IT-sektoren bidrar med store klimagassutslipp, blant annet fordi all data lagret i «skyer» lagres på store datalagringssentre med svært høyt energiforbruk. En studie fra 2020 anslår at datasentre alene står for 1% av verdens totale strømforbruk, og mye av strømmen stammer fra ikke-fornybar energi.

Nøyaktig hvor store utslipp som er knyttet til en epost er vanskelig å beregne. Fokus på å slette filer, eposter og programmer som ikke brukes kan likevel gjøre folk mer bevisste på sitt digitale klimaavtrykk.

Atea Norge anbefaler disse tiltakene for å redusere digitalt avtrykk:

  • Slett e-poster du ikke lenger trenger
  • Organiser filer og mapper på PC´en – slett duplikater
  • Tøm mappen som heter «slettede elementer» i mailboksen din
  • Bruk kablet nett eller Wifi fremfor mobilt nett når du kan
  • Tøm søppelkurven på PC´en din

 

Les mer: 

Ateas beregninger av klimagassutslipp knyttet til epost, og Faktisk.no sin faktasjekk av dette.